shadow

Het antwoord op financiële en organisatorische vraagstukken in de medische sector

Een advies is pas af
als het daadwerkelijk
wordt uitgevoerd

Dienstverlening

Pillen Beheer en Advies richt zich op financiële en organisatorische vraagstukken in de medische en paramedische sector. Onze opdrachtgevers zijn afkomstig uit de zorgsector of hebben een focus op de zorgmarkt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan onderwijsinstellingen of bedrijven uit andere sectoren met een zorggerelateerde vraag.

Wij combineren kennis van twee verschillende werelden: de medische sector en het organisatorische, bestuurlijke veld. We maken deze kennis voor u toegankelijk op een praktische manier. Ons advies uit zich niet in diepgravende onderzoeken en lijvige rapporten.

Een advies is pas af als het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Met een hands on mentaliteit helpen we u bij het realiseren van uw doelstellingen waarbij alles op financieel en organisatorisch vlak goed geregeld is.